Vererving Hypertrofische Cardiomyopathie - HCM

 

Hypertrofische cardiomyopathie, of HCM, is de meest voorkomende hartziekte bij katten. De ziekte, die ook bij mensen voorkomt, veroorzaakt een verdikking van de wanden van het hart. De ziekte kan niet bij de geboorte worden vastgesteld, zij ontstaat geleidelijk. Sommige katten sterven aan de ziekte als zij nog kittens zijn, maar doorgaans heeft de kat vele jaren geen symptomen. Met behulp van een echo worden de meeste gevallen op driejarige leeftijd ontdekt, als de dierenarts, die het onderzoek uitvoert, goede apparatuur tot zijn beschikking heeft en verstand heeft van zaken. Een aangetaste kat kan in sommige gevallen echter jarenlang met de ziekte leven. Dikwijls heeft de kat geen symptomen, totdat hij plotseling overlijdt door een ernstig onregelmatige hartslag (arrythmie) of door een bloedstolsel, dat zich vaak in de achterpoten bevindt. De kat kan ook hartinsufficiëntie ontwikkelen. Medische behandeling is uitsluitend bedoeld om de symptomen te verlichten, er is geen genezing mogelijk.

 

Het lijkt erop dat de ziekte bij de Maine Coon en de Brits Korthaar hoofdzakelijk wordt vererfd als een dominant gen. Andere rassen zijn in dit opzicht niet bestudeerd, maar er is reden aan te nemen dat vererving op dezelfde manier plaatsvindt. De ontwikkeling van de ziekte varieert echter nog van ras tot ras, daarom vermoedt men dat er verschillende mutaties zijn, die de ziekte binnen verschillende families veroorzaken. Dit is nl. ook het geval bij mensen.