Na dekking geen dracht

 

Net als bij mensen komt het natuurlijk ook bij dieren voor dat ze om welke redenen dan ook geen kinderen kunnen krijgen. Bij mensen beschikken we inmiddels over allerlei medische trucs, kunst en vliegwerk om alsnog te proberen een zwangerschap te bewerkstelligen, en uiteindelijk de mogelijkheid tot adoptie, maar bij dieren werkt dat natuurlijk niet zo.

 

Wanneer de poes na een verblijf bij de dekkater niet drachtig is, wanhoop dan niet direct.

 

Het kan zijn dat de dekkater onervaren is. Wat wij regelmatig zien bij jonge en onervaren katers dat ze te hoog op de rug proberen te dekken. Bij sommige katers kan er een hele tijd overheen gaan voordat ze de slag te pakken hebben.

Soms klikt het echt niet tussen de poes en de kater en vindt er geen geslaagde dekking plaats. In een dergelijk geval is het beter om een andere dekkater te kiezen voor uw poes

 

Het is belangrijk dat er niet teveel afleiding is tijdens de periode dat kater en poes bij elkaar zitten.

Absolute rust is noodzakelijk.

 

Ook kan het zijn dat de poes angstig wordt zodra de kater haar vastgrijpt in de nek. Sommige poezen ervaren dit als een aanval van de kater en draaien zicht direct op de rug en vluchten.

Het is van belang dat de poes eerst aan de kater kan wennen in een aparte, aangrenzende ruimte. Ze moeten dan wel de mogelijkheid hebben om aan elkaar te kunnen ruiken. Zodra de poes zich op haar gemak voelt en zich duidelijk krols toont naar de kater kunnen ze bij elkaar geplaatst worden.

Het gevaar bestaat dan wanneer de poes direct bij de kater geplaatst wordt, de kater in al zijn enthousiasme de poes dermate veel angst aanjaagt zodat door alle stress de krolsheid verdwijnt en de poes gedurende haar verblijf op een veilig plekje blijft zitten tot ze weer naar huis mag.

 

Verder bestaat de mogelijkheid dat de kater nog te jong is. Wij hebben tot 2 x toe meegemaakt dat een vrij jonge kater na de eerste dekking geen kittens gaf bij een poes. Na de 2e dekking, enige maanden later ging het helemaal goed en werden de poezen na 9 weken moeders van een nestje.

 

Ook is het belangrijk dat er voldoende dekkingen plaatsvinden tijdens het bezoek aan de kater. Een dekking hoeft niet altijd te betekenen dat de poes vervolgens drachtig is. Wanneer slechts één natuurlijke dekking heeft plaatsgevonden is de kans dat de poes daarop ovuleert en drachtig wordt 50%. Bij meer dekkingen binnen een kortere tijdspanne verschijnt er meer LH in het bloed. Dat is een stofje dat verantwoordelijk is voor de eisprong. Alleen wanneer dit in voldoende mate aanwezig is wordt een eisprong mogelijk. Wanneer er minimaal 4 natuurlijke dekkingen binnen 2-4 uur hebben plaatsgevonden wordt de kans op ovulatie en dracht wel 100%. Zie schema onder tab Dekking.

 

De ongeboren vruchten kunnen ook overlijden als ze niet levensvatbaar zijn. Vaak is dit een gevolg van lichamelijke afwijkingen. De natuur lost dit al in een vroeg stadium op door een zogeheten ‘spontane’ abortus.

Een spontane abortus kan heel vroeg in de dracht optreden en onopgemerkt blijven: het lijkt alsof de poes na de dekking niet drachtig is geworden. In dat geval is er sprake van opname van de vruchten: ze worden niet uitgescheiden, maar in het lichaam van de poes opgenomen/ geabsorbeerd. 

 

Verder zou je aan je dierenarts een product met vitamine K kunnen vragen. Bij tekort hieraan treedt geen dracht op.

 

Natuurlijk laat de natuur zich niet altijd dwingen. 

 

Er zijn poezen die niet geschapen zijn om kittens te kunnen krijgen en er zijn ook katers die te weinig productie hebben of helemaal onvruchtbaar zijn.