Wat als de bevalling niet vordert

 

Oorzaken kunnen zijn: weeënzwakte, te groot of dood kitten of verkeerde ligging

Er moet eerst controle plaats vinden door een deskundige om een eventueel passage probleem van het kitten door het bekken van de poes uit te sluiten. Zeker als er sprake is van langdurig vruchteloos persen.

Bij weeenzwakte dienen we een injectie met Oxytocine toe. Oxytocine mag door de eigenaar zelf worden toegediend. Overleg echter bij iedere injectie weer vooraf met de dierenarts. Houdt u zich ook strak aan de juiste dosering: 0,3 ml onderhuids injecteren. 

Er moet binnen ½ - 2 uur na de injectie een kitten geboren zijn. Indien er dan geen geboorte plaats vindt, moet de dierenarts geraadpleegd worden. Dus niet zelf nog een keer een tweede injectie geven!

De injectie mag 1 â 2 keer met tussentijd van 2 a 3 uur herhaald worden, maar zoals reeds opgemerkt, er moet(en) telkens na elke injectie 1 of meerdere kittens geboren worden.

Te veel en te vaak oxytocine spuiten heeft een averechts effect en kan soms de melkproductie verminderen.

Oxytocine spuiten als de poes al duidelijk geruime tijd perst op een kitten, zonder dat de geboorte vordert, is absoluut fout! Oxytocine stimuleert alleen het samentrekken van de baarmoeder en niet de passage door het bekken!

 

Als een poes na de geboorte van 1 of meerdere kittens en er nog kittens in de baarmoeder zitten, helemaal niet meer perst is er meestal niets aan de hand. Zolang moederpoes rustig blijft, de reeds geboren kittens verzorgd of zelfs gaat slapen, zit er voor de eigenaar niets anders op dan te wachten totdat de persweeën opnieuw beginnen. Deze periode van rust tussen de geboorte van 2 kittens in, kan uren duren.

 

Calciumtekort of Eclampsie

 

Een probleem dat gezien wordt bij poezen die in verhouding onvoldoende voeding opnemen en een hoge melkproductie hebben, is eclampsie. Dit wordt meestal gezien in de tweede of derde week na de bevalling, omdat dan de kittens het meeste drinken. Dit is echter niet altijd het geval, soms treedt eclampsie al vrij vlot na de bevalling op. Wij hebben dit tot 2 x toe ervaren bij onze poezen.

Ook tijdens de bevalling kan al een calciumtekort optreden.

Een calciumtekort tijdens de bevalling kan leiden tot weeënzwakte, hier kan sprake van zijn als er sprake is van grote onrust of krampverschijnselen bij de poes. Naast ocytocine moet er dan ook calcium gespoten worden.

Bij eclampsie begint de poes te rillen en kan trillende bewegingen maken en/of een waggelende gang hebben en de temperatuur kan hoog oplopen, tot zelfs 42 graden Celsius. De oorzaak van deze verschijnselen is een calcium tekort.

Door middel van een calciuminjectie wordt dit probleem snel verholpen. Een calciuminjectie mag door de eigenaar zelf gegeven worden.

Er mist een placenta

 

Wanneer er een placenta mist na de bevalling dient er een injectie met oxytocine gegeven te worden. Over het algemeen wordt de placenta na een half uur tot 2 uur na het toedienen van de injectie naar buiten gedreven. Gebeurt dit desondanks niet en blijft de placenta achter dan kan de moederpoes hier flink ziek van worden. Ze krijgt koorts, wordt sloom en weigert over het algemeen om te eten. Neem dus in het geval van achterblijven van 1 of meerdere placenta contact op met uw dierenarts.

Deze zal antibiotica voorschrijven en wellicht aanvangen met een injectie antibiotica omdat de werking hiervan sneller is dan bij orale toediening. Dit is voldoende om het probleem op te lossen. 

 

Kitten blijft hangen

 

Er zijn vruchtdelen te zien, zoals de achterpoten of het kopje, vaak nog verpakt in het vruchtvlies, maar het kitten komt niet verder. Er moet op dat moment snel worden ingegrepen.

Met de hand (in een droog washandje) de vruchtdelen vastpakken en met de weeën mee voorzichtig trekken aan het kitten (in de richting van de kromming van de rug van het kitten). Geen tangen of andere krachtwerktuigen gebruiken

en alleen meehelpen als de kat een persweeën heeft!!

 

Er blijft een kitten achter in de baarmoeder

 

Als de poes 2 tot 3 uur na de geboorte van het laatste kitten niet of nauwelijks meer perst terwijl er (vermoedelijk) nog wel kittens in de baarmoeder aanwezig zijn, dan is er meestal sprake van weeënzwakte. Dmv een injectie ocytocine kunnen de weeën weer op gang geholpen worden. 

Gebeurt er niets dan moet u met de poes naar de dierenarts. Hij zal dan eerst een röntgenfoto maken om te zien of er nog 1 of meerdere kittens in de baarmoeder zitten. Bij achtergebleven kittens zal er een keizersnede uitgevoerd worden.

 

Moederpoes accepteert kittens niet of overlijdt

 

Het komt niet vaak voor, maar af en toe accepteert een moederpoes haar kittens niet. In sommige gevallen ziet men zelfs dat de moeder de kittens bijt. Dit kan een reactie zijn op de pijn van de bevalling. Het is zaak om de kittens bij de moederpoes weg te halen, warm te leggen en bij te voeden. Als u na enige tijd (uren) de indruk hebt dat de moederpoes gekalmeerd is of zelfs begint te zoeken naar de kittens, kan er 1 van de kleintjes teruggelegd worden in de bevallingsmand. Blijf er bij en bescherm in 1e instantie het kitten met uw handen, laat de moeder voorzichtig aan het kitten snuffelen en let goed op haar reactie. Accepteert ze het kitten nog steeds niet, haal het weg, maar blijf herhaaldelijk proberen of ze de kittens later (na een nacht) alsnog accepteert.

Lukt het helemaal niet dan kunt u het best overgaan naar het zoeken van een andere moeder, waar de kittens bijgeplaatst kunnen worden. Is er geen zogende poes voorhanden dan moeten de kittens door uzelf bijgevoerd worden. Dit kan dmv een flesje, pipet, spuitje of een maagsonde.

Sondevoeding geniet bij ons de voorkeur, het voorkomt verslikking en de hoeveelheid melk dat het kitten binnenkrijgt is nauwkeurig te meten. Zie voor hoe te voeren via een sonde de tab. Sondevoeding onder de kop Fokken op deze website.

Het voeren van de kittens is niet zo`n probleem, het verwijderen van de ontlasting en urine en het masseren van het buikje is veel moeilijker te imiteren. 

Het komt regelmatig voor dat een kitten dat met de hand wordt groot gebracht op een leeftijd van 2 a 3 weken darmproblemen krijgt in de vorm van een verstopping of juist diarree.

Bij een verstopping is het zaak meer water toe te voegen ad kunstmelk en bij diarree kan er gekozen worden voor het toedienen van een klein beetje Finidiar, dit is een mild diarree remmend middel dat al door hele jonge kittens goed verdragen wordt.