Progressieve retina atrofie - PRA

 

Deze ziekte veroorzaakt degeneratie van het netvlies. Op den duur zal de kat volledig blind worden. Er is geen genezing voor de ziekte, maar als de kat binnenshuis leeft en het meubilair niet al te vaak wordt verschoven, kunnen zelfs blinde katten zich goed redden en lang leven.

Van PRA bestaan verschillende varianten, één ervan wordt dominant vererfd, een ander recessief. Dan is er nog de variant waarvan men niet weet of deze erfelijk is.