Vererving Knikstaarten

 

Knikstaarten komen af en toe voor bij alle katten en bij alle rassen, zelfs bij kortharige huiskatten. Het is een afwijking aan de staart, heel vaak aan het uiterste puntje ervan, die in soort en ernst kan variëren. Soms kan een knikstaart al meteen bij een kitten zichtbaar zijn, maar het kan ook een jaar duren voor het zichtbaar wordt. Voor die tijd is het skelet nog niet volgroeid en kunnen vererfde knikstaarten zich langzaam ontwikkelen.

Het is niet bekend hoe knikstaarten vererven, maar er is gesuggereerd dat een enkelvoudig recessief gen of polygenen verantwoordelijk zijn. Waarschijnlijk zijn er verschillende soorten knikstaarten, die ook weer verschillend vererven. Een knikstaart kan ook het gevolg zijn van een ongeluk.