Nierproblemen

 

Nieraandoeningen komen vaak voor bij de oudere kat. Wanneer de nieren niet goed meer functioneren, krijgt de kat klachten zoals een verminderde eetlust, vermagering, sloomheid en een doffe vacht. Kenmerkend is ook dat de kat veel meer gaat drinken en hierdoor ook veel meer gaat plassen. Braken en diarree kunnen ook voorkomen en doordat het tandvlees kan gaan ontsteken ruikt de kat soms erg uit haar bek. 

De dierenarts kan door een urine- en bloedonderzoek vaststellen of er sprake is van een nieraandoening. Deze kwaal is meestal niet echt te genezen, omdat een verminderde nierfunctie deel uit maakt van het verouderingsproces bij de kat. Het verloop van de aandoening kan echter wel vertraagd worden. De klachten kunnen binnen de perken gehouden worden door het geven van dieetvoeding voor katten met nierproblemen.

 

Bij Nierproblemen kan een onderscheid gemaakt worden tussen Accuut Nierfalen en Chronisch Nierfalen. Bij Accuut Nierfalen is de kans op herstel het grootst. Bij Chronisch Nierfalen, zoals hierboven omschreven is de kans op herstel uitgesloten. Wel kan de kat vaak nog jarenlang mee door het geven van speciaal dieetvoer.

 

PKD Polycystic Kidney Disease 

 

 

PKD is in Nederlang geïntroduceerd door import van een paar aan PKD lijdende katten uit de VS

PKD is een ernstige en erfelijke aandoening van de nieren

Bij katten met PKD ontstaan tijdens het leven blaasjes (cysten) in de nieren. Deze blaasjes verdrukken het nierweefsel, waardoor de nieren op een bepaald moment niet meer kunnen functioneren. Dit leidt tot verminderde eetlust, overmatig drinken en gewichtsverlies. Meestal sterven katten met PKD op een leeftijd van vier tot acht jaar aan de bijbehorende vergiftigingsverschijnselen

De ziekte ontstaat op verschillende leeftijden waarbij niet in te schatten is op welke leeftijd de eerste symptomen waargenomen kunnen worden. Verschillen kunnen ook optreden binnen nestgenoten, en tussen rassen.

Bij onderzoek kunnen soms de vergrote nieren worden gevoeld en eventueel kan een bloedonderzoek een slechte nierfunctie aantonen. Onderzoek van de buik met een echo geeft een duidelijk beeld van de ziekte.

PKD kan al voor het eerste levensjaar gediagnosticeerd worden d.m.v. een echo van de nieren. Een positieve DNA-test is ook bewijzend voor PKD.

Katten die al vroeg worden gediagnosticeerd dienen uitgesloten worden van de fok en dus gesteriliseerd/gecastreerd te worden.