Voorwaarden kattenhotel van blyendael

 

De katten

 

De katten die bij ons verblijven in het kattenhotel zijn gecastreerde katers, ongesteriliseerde poezen, gesteriliseerde poezen, pilgebruikende poezen. De katers of poezen mogen zowel huiskatten, raskatten en fokpoezen zijn.

Gezondheid 

 

Het is belangrijk dat uw kat geen ziekte, aandoening of parasieten mag hebben die besmettelijk zijn of een gezondheidsrisico oplevert voor andere aanwezige katten in het kattenhotel.

Daarom is het belangrijk dat u ons op de hoogte stelt via het reserveringsformulier.

Een betrouwbare vlooien- en wormenpreventie is vereist, minimaal 1 week voor aanvang van het verblijf.

Vaccinatie

 

Er wordt een geldig inentingsbewijs verlangd voor kattenziekte, niesziekte (cocktailenting) voor een verblijf in ons Kattenhotel. De inenting moet minimaal 2 weken vóór het verblijf in het hotel zijn gegeven en mag niet ouder zijn dan 11 maanden. Katten zonder een geldig of onvolledig inentingsbewijs worden niet toegelaten.

Wanneer uw kat langer dan een jaar niet is ingeënt dan dient u weer de 2 basisentingen te laten geven. Dat wil zeggen 2x enten tegen kattenziekte en niesziekte met een tussenperiode van 3 weken.

 

De vaccinatie voor Bordetella en Rabiës wordt niet verplicht gesteld voor een verblijf in ons Kattenhotel.

 

Ondanks dat alle katten gevaccineerd zijn, biedt dit helaas niet altijd de garantie dat de katten geen nies ziekte ontwikkelen. Niesziekte is een aandoening waarbij sprake is van een ontsteking van de voorste luchtwegen en waarbij meerdere ziekteverwekkers een rol kunnen spelen. Afhankelijk van de verwekker, de leeftijd en de weerstand van de kat, kunnen de verschijnselen meer of minder ernstig zijn: niezen, hoesten met een waterige neus- en oog uitvloeiing tot koortsig, niet eten, kwijlen en sloomheid.

 

Ontwormen/ontvlooien

 

Voor een verblijf in ons Kattenhotel dient uw kat vrij te zijn van vlooien en regelmatig ontwormd te zijn.

 

Registratie 

 

Een registratie d.m.v. een microchip is niet verplicht wij bieden de mogelijkheid om tijdens het verblijf van uw kat een microchip aan te brengen.

Weigering

 

Wij houden ons het recht voor katten te weigeren die ernstig ziek zijn zonder sluitende diagnose Katten zonder geldig inentingsbewijs worden eveneens geweigerd.

  

Veterinaire diensten 

 

Mocht uw kat ziek worden of overlijden tijdens of na het verblijf in ons kattenhotel dan zijn wij niet aansprakelijk.

 

Bij ziekte zullen wij uw kat laten behandelen door onze dierenarts. De kosten voor behandeling en/of medicijnen komen voor uw eigen rekening. In noodgevallen (en bij te verwachten hoge kosten) zullen wij  u of de door u opgegeven contactpersoon benaderen.

Medicijnen

 

Indien uw kat medicatie gebruikt dient u deze voldoende mee te nemen.

Voeding

 

In ons kattenhotel staat de hele dag droogvoer (Royal Canin of Carocroc) en vers water ter beschikking voor de katten, als uw kat dieetvoer gebruikt dient u dit voldoende mee te nemen. Indien gewenst is het mogelijk om s’avonds blikvoer te geven of de kat afgewogen hoeveelheden voer te geven.

Ook kunt u uw eigen voer mee te brengen voor uw kat.

Reservering 

 

Reserveren voor een verblijf in ons Kattenhotel bij voorkeur door het ingevulde reserveringsformulier per mail op te sturen of telefonisch op telefoon nummer 06-38274198.

Bij reservering verklaart u zicht akkoord met de algemene voorwaarden.

Uw reservering wordt definitief na het invullen en opsturen van het reserveringsformulier op onze website.

 

De reservering mag kostenloos geannuleerd worden bij aantoonbare ernstige ziekte, ongeval of overlijden van uw kat. Bij ziekte, ongeval of overlijden van eigenaar of familie in de eerste graad geldt hetzelfde.

Annulering

 

Bij annulering zijn de volgende voorwaarden en kosten van toepassing:

 

Bij annulering tot 3 maanden voor ingang van uw boeking: kostenloos.

Bij annulering binnen 3 maanden: 1/3 deel van de pensionkosten

Bij annulering binnen 3 weken:  1/2 deel van de pensionkosten.

Bij annulering op de dag van aankomst is het gehele pensionbedrag verschuldigd.


Bij later brengen of eerder ophalen vindt geen restitutie plaats.

Aansprakelijkheid 

 

Kattenhotel van Blyendael is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten ten gevolge van ziekte, verwonding, vermissing, zwangerschap of overlijden van uw kat en andere onvoorziene omstandigheden.

De aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt uitgesloten.

Het kattenhotel van Blyendael is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van meegebrachte

eigendommen van de kat. Te denken valt aan manden, dekentjes, en speeltjes ten behoeve van het gastdier.

 

De eigenaar is aansprakelijk ten opzichte van het kattenhotel voor schade, die ondervonden wordt ten gevolge van het niet vermelden of het geven van onjuiste gegevens en documenten met betrekking tot het gastdier.

 

Bij bezwaar tegen gebruik van foto’s van uw kat op social media en onze website kunt u dit aangeven.

Verantwoordelijkheid kattenhotel 

 

Het kattenhotel verplicht zich om gedurende het verblijf van de kat in de overeengekomen periode de verzorging en huisvesting te verlenen op een manier zoals het een vakbekwame ondernemer betaamt. Het kattenhotel zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de eigenaar ten aanzien van de huisvesting en verzorging van de kat. Voor zover die wensen afwijken van de gebruikelijke gang van zaken zullen wij onze uiterste best doen om voor zo ver mogelijk deze wensen te verwezenlijken.